TRABZON ÜNİVERSİTESİ

Yönergeler

Bologna Eşgüdüm Komisyou Yönergesi
Danışma Kurulları Yönergesi
Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Yönergesi
Eğitim Komisyonu Yönergesi
Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
İç Kontrol Sistemi Yönergesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi
Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
Öğrenci Ödül Yönergesi
Kütüphane Hizmetleri Yönergesi
Erasmus+ Yönergesi
Strateji Risk Yönergesi
Sürekli Eğitim Uygulanma ve Araştırma Merkezi Eğitim Programları Yönergesi
Teknoloji Transferi ve Proje Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi
Trabzon Üniversitesi BAP Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Çift Anadal Yandal Uygulama Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Ders Muafiyetleri Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Trabzon Üniversitesi Eğitim, Sosyal, Kültürel ve Spor Tesisleri Kullanım Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Ögrenci Konseyi Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencileri Akademik Danışmanlık Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Temel Bilgi Teknolojileri Derslerinin Muafiyeti Sınav Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Yatay Geçiş Esasları Uygulama Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi Birimi Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyon Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Sosyal Tesis İktisadi İşletme Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Sıfır Atık Yönetimi Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Ders Görevlendirme Yönergesi
Trabzon Üniversitesi İmza Yetkilileri ve Yetki Devri Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ve Önlisans - Lisans Düzeyi Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönergesi
Menüyü Kapat