Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Seminer

 Münster Westfaelische Wilhelms Üniversitesi (Almanya) Müzikoloji Enstitüsü'nün Deutsche Forschungs Gemeinschaft (DFG) tarafından desteklenen Geleneksel Türk Müziğine ilişkin el yazmalarının konu edildiği "Corpus Musicae Ottomanicae" araştırma projesi kapsamında Proje Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık (İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı) ve Proje Araştırmacılarından Dr. Nevin Şahin (Orient-Institut Istanbul) 12 Nisan 2019 Cuma günü saat 14.00'da konservatuvarımızda seminer verecektir.