TRABZON ÜNİVERSİTESİ

TÜBİTAK 2209 Programları 2023/2. Dönem Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023/2 döneminde üniversitemiz genelinde 28 proje önerisi ile başvuruda bulunulmuştur. İlgili akademisyenlerimizin danışmanlığında öğrencilerimizin önermiş olduğu 20 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

 

 

Birim

Bölüm

Danışman

Öğrenci

Proje Adı

Devlet Konservatuarı

Müzikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

Uğur Aslan

Aycan Turaman

Araştırma Önerisinin Başlığı: Şehir Kimliği İnşasında Ses Alanının (Soundscape) Rolü ve Trabzon’un Müzik Alanı (Musicscape)

Fatih Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşe Durmuş

Hilal Çakır

Ortaokul Öğrencilerinin Deprem Konusunda Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının Geliştirilmesine Yönelik Video Tabanlı Eğitsel İçeriklerin Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi

Fatih Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşe Durmuş

Buket Mercan

Ortaokul Öğrencilerinin Afet Bilinci Algılarını Ve Bilgi Düzeylerini Arttırmaya Yönelik Dijital Eğitsel İçeriklerin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Fatih Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Arş. Gör. Dr.

Melek Atabay

Hilal Akkaya

Ortaokul Öğrencilerinin Ekolojik Ayak İzi, Küresel Isınma ve Sürdürülebilir Çevre Farkındalıklarını Geliştirmeye Yönelik Eğitsel Videoların Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi

Fatih Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Doç. Dr.

Nazihan Ursavaş

Rümeysa Var

Üniversite Öğrencilerinin Sıfır Atık ile İlgili Farkındalıkları

Fatih Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Doç. Dr.

Nazihan Ursavaş

Ahmet Eren Karaçoban

8. Sınıf Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Su Okuryazarlıklarının Belirlenmesi

Fatih Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi Selcen Çalık Uzun

Dilara Toprak

Mesleğe Yeni Atanan Matematik Öğretmenlerinin Yaşadığı Zorluklar ve Bu Zorluklarla Başa Çıkma Yolları

Fatih Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği

Doç. Dr.

Nazihan Ursavaş

Firdevs Ülger

Drama Yöntemi ile Okul Öncesi Çocuklarında Su Tasarrufunun Geliştirilmesi

Fatih Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi

Meral Alemdar Selcik

Hasret Duygu Solakoğlu

Okul Öncesi ve Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Çocuklar Hakkındaki Bilgileri ve Bakış Açıları

Fatih Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi

Ebru Ünay

Enes Hacıfettahoğlu

Hafif Düzey Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin Yetişkinliğe Geçiş Süreçlerinin Ebeveyn ve Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet Gülenç

Aziz Ekiz

Tereke Kayıtlarına Göre XIX. Yüzyılda Trabzon’da Aile’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet Gülenç

Ayşe Eren Kanbir

Trabzon’da Kültürel Bir Miras Olarak Yılbaşı Kutlamaları: Kalandar Geleneği

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Doç. Dr.

Emre Şaban Aslan

Özge Yılmaz

Metaverse’ün Gelecek Paradoksu

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Arş. Gör.

Sabiha Kaya

Kardelen Yıldırım

Açık Alanlarda Uygulanan Teröpatik Rekreasyon Etkinliklerinin Özel Gereksinimli Bireylerin Fiziksel, Zihinsel ve Sosyal Gelişimleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma 

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Arş. Gör.

Sabiha Kaya

Tuğba Koç

Farklı Rekreasyon Eğitim Modüllerinin İçerik Perspektifinden Üniversite Öğrencilerinin Dış Mekân Öğrenme Tercihleri ve İstihdam Beklentilerinin Karşılaştırılması: Nitel Bir Çalışma

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Doç. Dr.

Buket Özdemir Işık

Sümeyye Ünlü

Akçaabat Millet Bahçesindeki Tasarım ve Donatı Elamanlarının Engelli Bireyler Açısından Değerlendirilmesi

Şalpazarı Meslek Yüksekokulu

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Öğr. Gör.

Lokman Odabaş

Gökdeniz Aksoy

Okullardaki Yangın Güvenliği ve Farkındalığın İrdelenmesi

Şalpazarı Meslek Yüksekokulu

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Doç. Dr.

Dönüş Gençer

Hevin Özkan

Üniversite Öğrencilerinin Tahliye ve Toplanma Alanlarına Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doç. Dr.

Mehmet Kokoç

Efnan Kulaç

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sanal Gerçeklik Tabanlı Yumuşak Beceri Eğitiminin Uygulanması ve Değerlendirilmesi

İlgili Resimler

Menüyü Kapat