TRABZON ÜNİVERSİTESİ

Yönetmelikler

Trabzon Üniversitesi Karadeniz Kültür ve Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Trabzon Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
Trabzon Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Trabzon Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Trabzon Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Menüyü Kapat