TRABZON ÜNİVERSİTESİ

Misyon ve Vizyon

Misyon

Evrensel değerler ve bilimsel ilkeler ışığında eğitim-öğretim yapan; bilim, kültür, spor, sanat vb. alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle nitelikli ürün ve hizmetler üreten; insani, ilmi ve mesleki açıdan yüksek karakterli ve üstün nitelikli bireyler yetiştirmek suretiyle insanlığın barış ve huzur içinde kalkınmasına katkıda bulunan bir kurumdur.

Vizyon

Evrensel değerler ve ilkeler ışığında sunduğu kaliteli yüksek eğitim öğretim hizmetleri, yaptığı nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve oluşturduğu düzeyli eğitim, kültür, sanat ve spor ortamı sayesinde yetiştirdiği insani, ilmi ve mesleki açıdan yüksek karakterli ve üstün nitelikli bireyler ile tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır.

Temel Değerler

 • Adalet ve liyakat
 • Temel hak ve hürriyetlere saygı
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlılık
 • Evrensellik
 • Bilimsel ahlak ve kurumsal kimlik
 • Dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Toplam kalite yönetimi ve üretkenlik
 • Hoşgörü ve alçak gönüllülük
 • Özgürlük ve sorumluluk
 • Özgüven ve disiplin
 • Doğaya ve çevreye saygı
 • Toplumsal sorumluluk ve paylaşım
 • Öğrenci merkezli yönetim anlayışı  
 • Hayatboyu öğrenme

 

Menüyü Kapat