Yükseköğretimde Uluslararasılaşma İstişare Toplantısı KTÜ’de Gerçekleştirildi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bölgesel bazda Yükseköğretimde Uluslararasılaşma İstişare Toplantısı’nın ikincisi Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Ülkemizin son yıllarda uluslararası öğrenci sayısında artış yaşaması, yükseköğretimde en çok uluslararası öğrenciye sahip on ülke arasına girme başarısını göstermesi gibi kazanımları sürdürülebilir kılmak ve daha da ileriye taşımak için hedef odaklı uluslararasılaşma stratejileri ve atılacak adımları istişare etmek üzere yapılan toplantıya Karadeniz Bölgesi’nden 15 üniversite (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi) “Yükseköğretimde Uluslararasılaşmadan Sorumlu Rektör Yardımcıları, diğer ilgili yetkilileri ve paydaş kurum (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Maarif  Vakfı, Ulusal Ajans, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı) temsilcileri katıldı.

Toplantıya Üniversitemizden Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Atilla Çimer, Dış İlişkiler Koordinatörümüz Doç. Dr. Zuhal Dinç Altun ve Dış İlişkiler Öğr. Gör. Dr. Gürhan Bebek katıldı.

Toplantının açılışında konuşan YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. H. Haldun Göktaş, “YÖK olarak öncelikli hedeflerimiz olan uluslararasılaşma kapsamında ikincisi düzenlenen bu toplantıda, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve T.C. Ticaret Bakanı Mehmet MUŞ’un ve YÖK Başkanlığı’nın T.C. Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşmeler neticesinde, uluslararasılaşma kapsamında üniversitelerimize verilen desteklerin faydalı olduğu kanaatine vardık. Katkıları adına T.C. Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı olarak sayacağımız üç ayağının yanında dördüncü ayak olarak uluslararasılaşma diyebiliriz. Bu noktada, YÖK Başkanlığımız, T.C. Ticaret Bakanlığımız ve paydaş kurumlarımızın ortak çalışmalar yapması önemlidir. Çünkü Türkiye, Asya ile Avrupa kıtası arasında köprü; Doğu ile Batı’nın harmanlandığı bir coğrafya. Bu özelliği onu, dünyanın farklı medeniyetlerinden gelen unsurların, ortak değerlerin buluştuğu hem okumak hem de yaşamak için cazibe merkezi haline getiriyor. Bu noktada sadece uluslararası öğrencilerin değil, uluslararası öğretim elemanları, değişim programları, uluslararası ortak araştırma projeleri ve araştırmacı insan kapasitesinin uluslararasılaşması gibi birçok alt dalın beraberce ele alınması gerekmektedir. Geçmiş yıllardaki sayılara baktığımızda, her geçen gün sayıların lehimize geliştiğini görüyoruz.” dedi.

Dört oturumda gerçekleştirilen toplantının ilk oturumunda; YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Uluslararasılaşmada mevut durum, hedefler ve gelecek projeksiyonları ile uluslararası iş birlikleri ile ilgili sunum yapıldı.  İkinci oturumda; Ticaret Bakanlığı temsilcileri, katılımcı üniversitelere Ticaret Bakanlığı olarak yapmış oldukları son düzenlemeler çerçevesinde, yükseköğretim kurumlarına sağlayabilecekleri destekler ve proje süreçleri hakkında bilgi verdi. Üçüncü oturumda; Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı’ndan temsilciler, faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Toplantının son oturumu ise üniversiteler ve kurumların, karşılıklı istişarelerine ayrılmış olup katılımcıların her türlü soru, sorun ve önerileri interaktif olarak değerlendirildi ve ortak çözümler üretilmeye çalışıldı.

İlgili Resimler


Menüyü Kapat