Akademisyenimiz Kaçkarlarda 48 Yeni Kayıt Alg Türü Tespit Etti

Üniversitemiz Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Şahin, Trabzon Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenen “Kaçkar Dağları Milli Parkı (Rize, Türkiye) İçindeki Yüksek Dağ Göllerinin Bentik Algleri” projesini 17 Haziran 2022 tarihi itibariyle başarıyla tamamladı. 

Rize’nin yüksek dağ gölleri bakımından zengin olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki 15 (Kapılı Göller (5), Vercenik Kumlu Göl, Karadeniz Gölü, Kavron Gölü, Büyük Deniz Gölü, Adsız Göller (2), Moçar Gölü, Tatos Sulak Göller (2), Adsız Gölet) ve parkın sınırları dışında kalan 2 (Avusor Büyük Göl, Koçdüzü Büyük Göl) olmak üzere toplam 17 göl ve göletten bentik alg (epipelik, epilitik, epifitik) ve su örnekleri alındığını ifade etti. Prof. Dr. Şahin, laboratuvar çalışmaları sonucunda floranın Bacillariophyta, Charophyta, Cyanobacteria, Chlorophyta ve Euglenozoa bölümlerine ait toplam 230 taksondan oluştuğunu ve bu alg gruplarına ait 48 taksonun (Charophyta (45), Chlorophyta (2) ve Bacillariophyta (1) Türkiye Tatlısu Alg Florasına yeni kayıt olarak ilave edildiğini söyledi

Araştırmadan elde edilen verilerin; “(1) Kaçkar Dağları Milli Parkının ve Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğine, (2) Türkiye’nin EMERGE (Avrupa Dağ Gölleri Ekosistemleri: Bölgeselleşme, teşhis ve sosyo-ekonomik değerlendirme) projesine dâhil olma fırsatı yakalamasına, (3) Avrupa ve Asya’da alg florası çalışılmış yüksek dağ gölleri ile karşılaştırılmasına, (4) Avrupa ile Asya arasında uzanan ve algleri çalışılmış yüksek dağ gölleri zincirinin eksik kalan kısmının tamamlanmasına, (5) Dünya genelinde yüksek dağ göllerinin alg florasını belirleme çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Prof. Dr. Şahin, ayrıca araştırma sonuçlarının bir kısmının ulusal ve uluslararası dergilerde (5 makale) yayımlanarak bilim dünyası ile paylaşıldığını,  diğer verilerin de yayımlanma çalışmalarının devam ettiğini” söyledi.

Prof. Dr. Bülent Şahin, "Başta Rektörümüz Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu olmak üzere 'Kaçkar Dağları Milli Parkı (Rize, Türkiye) İçindeki Yüksek Dağ Göllerinin Bentik Algleri' adlı projenin kabulünde katkıları olan BAP birimi komisyonu üyelerine, alg örneklerinin alınması için izin veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ve arazi çalışmalarında desteklerini esirgemeyen Çad Milli Park Şefi Orman Yüksek Mühendisi Mustafa Köse’ye, Orman Mühendisi Ömer Çivelek’e ve diğer personele teşekkür ederim” dedi.

İlgili Resimler


Menüyü Kapat