TRABZON ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz YÖK’ün “Büyük Veri Projesi”nde Pilot Üniversite Seçildi

Rektörümüz Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında düzenlenen “Büyük Veri Projesi” toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Üniversitemizin de içinde bulunduğu 8 üniversitenin “Büyük Veri Projesi”nde pilot üniversite olarak seçildiğini ifade etti.

 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya dijital dönüşümde ön planda olan ve bu doğrultuda pilot üniversite olarak seçilen Üniversitemiz, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi Rektörleri, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Karal, Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Kürşat Erümit ve proje çalışmalarında görev alan akademisyenler katıldı.

 

8 Pilot Üniversitede Uygulamaya Konuldu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, farklı kaynaklardan elde edilen büyük miktarda verinin keşfedilmesinin ve yaygın kullanımının, ulusal ve uluslararası düzeyde Türk yükseköğretimine önemli ivmeler kazandıracağını belirten Prof. Dr. Özvar, “Yükseköğretimde, eğitimde ve araştırmada büyük veri, eşsiz fırsatlar vadetmektedir.” ifadesini kullandı. 

Konuyu derinlemesine çalışan ve bilen profesyonel araştırmacıların sayısının gerektiğinden çok az olduğuna işaret eden Prof. Dr. Özvar, "Büyük veriyle ilgili 2003-2022 yılları arasında Türkiye'de üniversitelerimizde 57 doktora ve 171 yüksek lisans tezi olmak üzere, 228 tez çalışması üretilmiştir. Bu proje, bu alanlarda yeni bir akademik kitlenin yetişmesine de vesile olacaktır." dedi. Prof. Dr. Özvar, büyük veri çalışmalarında, güven ve etik kavramlarının da önemle göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. 

Dijital sistemlerin dünyaya hakim olduğu ve yüksek teknolojik ilerlemelerin neticesi olarak ortaya çıkan geleneksel veri tabanı yönetim sistemlerinin işlem kapasitesini aşan, akışkan, yüksek hacimli hız ve çeşitlilikteki verilerin saklanması, işlenmesi, değerlendirilmesi, analizi ve toplanan veriden gerekli ve anlamlı bilgiyi elde etme çalışmalarının "büyük veri" olarak adlandırıldığını aktaran Prof. Dr. Özvar, büyük veriyi elde etmek, depolamak ve analiz etmek amacıyla yeni teknolojiler ve teknikler üretmek için yeni yöntemlerle çalışıldığını anlattı. 

 

“Yükseköğretimde Alınacak Kritik Kararlar İçin Kullanılacak”

1990'lı yıllarda en büyük veri boyutu terabayt iken 2000'li yıllarda petabayt ve 2010'lı yıllarda exabayt olduğuna işaret eden Prof. Dr. Özvar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gün itibarıyla exabaytın 1000 katı olan zetabayt ve zetabaytın 1000 katı olan yotabayt olmak üzere depolanan veri miktarının sürekli artış gösterdiği bilinmektedir. Büyük veri oluşturulurken geleneksel yapılandırılmamış verilerden, veri madenciliği marifeti ile bilgi toplanmakta, toplanan bilgiler yapılandırılmış veriye dönüştürülmektedir ve son aşamada veriler yorumlanmakta, değerlendirilmekte ve analiz edilmektedir. Büyük miktardaki sayısal veriler, metinler ayrıca ses kayıtları ve video görüntüleri ile de tahlil edilebilmektedir. Bir örnek verilirse yükseköğretimde büyük veri araçlarının kullanılması, öğrencilerin bireysel performans ve beceri seviyelerini analiz etme çalışmalarında kullanılacaktır." 

Prof. Dr. Özvar, bu çalışmaların, üniversitelerin karar alıcıları, öğrenciler ve öğretim üyeleri bazında ayrı ayrı toplanacağını, eğitim alanında daha gelişmiş öğretim programlarıyla eğitimin kalitesinin artacağını dile getirerek şöyle devam etti: "Dijital dönüşüm, yüksek teknoloji ve inovasyon çağını yaşadığımız bugünlerde birçok farklı kaynaktan elde edilen büyük miktarda verinin içinde yer alan çok değerli bilgilerin keşfi ve analizi yükseköğretimde alacağımız kritik kararlar için kullanılacaktır. Eğitimde ölçme ve değerlendirme, araştırma yöntemleri, öğrencilerin meslek seçimleri, kontenjanların dağılım kapasiteleri, eğitimin kalitesi ve performansı gibi konular, Büyük Veri Projesi'nden istifade edilerek tahlil edilecektir."

 

“Projemiz Dijital Dönüşüm Projesi'nin İleri Aşamasını Temsil Ediyor”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi'nin Türkiye'de uygulamaya konulan Dijital Dönüşüm Projesi'nin ileri aşamasını temsil ettiğini söyledi. Bu aşamayla muazzam sayıda veri toplayan, üreten ve dağıtan üniversitelerin kendi verilerine ve bilgilerine bir sistematik çerçeve dahilinde sahip çıkmasının sağlanacağına işaret eden Prof. Dr. Özvar, bu konuda üniversitelerde bir farkındalık meydana geleceğini ve bugüne kadar yapılmış olan dijital dönüşüm altyapı çalışmalarının bir üst evreye taşınacağını ifade etti. 

Prof. Dr. Özvar konuşmasında Büyük Veri Projesi'nin hayata geçirilmesinde büyük imkan sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu, projenin hayata geçirilmesinde önemli roller üstlenen üniversitelere ve rektörlere teşekkür etti.

 

“Üniversitemiz Dijital Dönüşüm Konusunda Güçlü Bir Altyapıya Sahip”

Rektörümüz Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, çağımızın ve geleceğin en önemli küresel rekabet alanlarından biri olan “büyük veri” konusunda Üniversitemizin 8 pilot üniversiteden biri olarak seçilmesinden büyük bir onur, heyecan ve mutluluk duyduğunu belirterek, “Üniversitemiz dijital dönüşüm konusunda güçlü bir ekip ve altyapıya sahip. Büyük Veri Projesi ise, ülkemizin dijital dönüşüm stratejisine uygun olarak ileri bir noktayı temsil ediyor. Bu nedenle, Üniversitemizin bu önemli proje içerisinde öncüler arasında yer alması, uzman ekibi ve deneyimleriyle diğer Yükseköğretim kurumlarına yol gösterecek olması son derece onur ve memnuniyet verici” dedi. Rektörümüz Prof. Dr. Aşıkkutlu, öncelikle ülkemizde stratejik bir hedef olarak dijital dönüşüm seferberliğini başlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bu önemli stratejik proje kapsamında Büyük Veri Projesi’nin hayata geçirilmesi sürecinde Üniversitemizin pilot üniversite seçilmesi dolayısıyla YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar başta olmak üzere katkıda bulunan tüm akademik ve idari personelimize, özetle emeği geçen herkese kalbi şükranlarını sundu.

İlgili Resimler


Menüyü Kapat