TRABZON ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Görünürlük Stratejileri için Toplandık

Üniversitemizin evrensel görünürlüğünün artırılması çerçevesinde yürütülen geniş çaplı akademik ve teknik faaliyetin değerlendirildiği “Uluslararası Görünürlük Stratejileri” yönergesi, Rektörümüz Prof. Dr. Emin Âşıkkutlu’nun başkanlığında akademik ve idari personelle paylaşıldı. Toplantıya Rektörümüz Âşıkkutlu’nun yanı sıra Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Hasan Karal ile Prof. Dr. Atilla Çimer ile dekanlarımız, müdürlerimiz, daire başkanlarımız, akademik ve idari personelimiz katılım sağladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Emin Âşıkkutlu yaptığı değerlendirme konuşmasında globalleşen dünyanın teknolojik ve akademik yönlerden tek çatı altında hareket eden bir yapıya dönüştüğünü ifade ederek, “Üniversite, kelime anlamı olarak evrensel ve uluslararası demektir. Bu tanımla örtüşür şekilde bizim de başlıca misyonumuzun ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, bilimsel ve idari yönlerden somut ilerlemeler kaydetmektir. Bu yolda akademik ve idari yönlerden gelişim hızımızı artıracağız. Bunu yaparken Sayın YÖK Başkanımızın gösterdiği bilimsel ve idari kalite standartlarını gözeterek ve bunlara mutlaka süreklilik kazandırarak hem kendi gelişimimizi takip edeceğiz, hem de uluslararası düzeyde ulaşılabilirlik elde edeceğiz. Gerek katıldığımız TÜBİTAK projeleri, ulusal yayınlar, gerekse genel idari yapılanmamızla ilgili her alanda pozitif hamleler hedefliyoruz ve hatta bu hedefleri uluslararası seviyelerde de sizlerden bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Rektörümüz, evrensel görünürlük stratejilerinin uluslararası düzeyde tanınma ile başlayacağını söylerken, bu konuda idare olarak üzerlerine düşen sorumlulukları duyarlılıkla yerine getireceklerini sözlerine ekledi.  Daha sonra teknik sunum için sahneye gelen Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Karal ise Uluslararası Görünürlük Kapsamında Trabzon Üniversitesi Bünyesinde Yapılan Çalışmalar” konulu teknik içerikli geniş kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Planlamanın yönetim katından başlayıp akademik, idari ve teknik yönlerden tam bir yeknesaklık içerisinde, devamlılık ve kalite esasları çerçevesinde yürütülmesi gerektiğine vurgu yapan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Karal ‘Yükseköğrenimde Uluslararasılaşma ve Uluslararası Görünürlük’, “Uluslararasılaşmada Temel Beklentiler, ‘Araştırma, Eğitim, Endeks ve Sürdürülebilirlik’ gibi konularda akademisyen ve idari personelle spesifik kriterleri paylaştı. Üniversitenin uluslararası tanınırlığı noktasında Trabzon Üniversitesi ailesi üyesi olan herkesin duyarlılık göstermesi gerektiğinin altını çizen Karal, “Genç bir üniversite olmanın dezavantajları yanında birçok avantaja sahibiz. Yapısal dönüşümün büyük kısmını tamamladığımız bu süreçte her türlü kaydımızı yenileyip güncelleyerek, gerekli ölçüm ve tespitleri tamamlayıp tüm kaynaklarda optimal düzeyde istifade ederek nesnel, güncel ve tutarlı kayıtlarla yakalayacağımız gelişim sayesinde uluslararası değerlendirme kuruluşlarının takibine girmek istiyoruz. Bu klasmana katılmak önemli. Daha sonra puanlarımız akademik ve idari olarak artacaktır. Uluslararası platformlarda üniversitemizi yeterince görünür kılmak, aynı dili konuşmak ve ulaşılır olmak anlayışı çerçevesinde bu etkileşimi sürekli hale getirmek için en alttan en üste kadar tüm birimlerimizi harekete geçirmeyi planlıyoruz. Pek yakında üniversitemiz kurumsal sitesi Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Arapça ve Rusça dillerinde de uluslararası erişime açılmış olacak” şeklinde konuştu.

Üniversitemiz Merkez Kampüsü içerisindeki Mahmut Goloğlu Kültür Merkezinde düzenlenen bilgilendirme, paylaşım, etkileşim ve motivasyon nitelikli toplantıya her birimden ilgili personelin katılım göstermesi takdirle karşılandı. Toplantı dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

İlgili Resimler


Menüyü Kapat