TRABZON ÜNİVERSİTESİ

Akademik Birimler Bologna Koordinatörleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Bologna Koordinatörlüğü birimi tarafından düzenlenen Trabzon Üniversitesi Akademik Birimler Bologna Koordinatörleri Toplantısı Rektörümüz Prof. Dr. Emin Âşıkkutlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Atilla Çimer, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Karal, Üniversitemiz Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç, koordinatör yardımcıları ile Üniversitemizin akademik birimlerinin Bologna Sürecinden sorumlu yöneticileri katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Emin Âşıkkutlu ve sonrasında Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Atilla Çimer’in konuşmalarından sonra hazırlanan ‘Ders Bilgi Paketi Hazırlama ve İyileştirme Kılavuzu’ Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç tarafından katılımcılara tanıtıldı. Üniversitemizin kalite yönetimini sürekli hale getirmek amacıyla sürdürülebilirlik anlayışı kapsamında programların ve ders bilgi paketlerinin nitelikli hazırlanmasına yönelik bilgilerin, tecrübelerin ve önerilerin paylaşıldığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Üniversitemiz mezunlarının sahip olacakları yeterliliklerle ulusal ve uluslararası alanda aranan nitelikli kişiler olabilmeleri için Bologna Uyum Sürecinin ve ders bilgi paketlerinin öneminden bahsedildi. Üniversitemizdeki bütün programların, Üniversitemizin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda iç ve dış paydaşların görüşlerini de dikkate alarak 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış bir mezun profilinin amaçlandığının vurgulandığı toplantıda yapılması gerekli olan iyileştirme çalışmalarından da bahsedildi.

Toplantı soru-cevap bölümünün gerçekleştirilmesiyle sona erdi.

İlgili Resimler


Menüyü Kapat