TRABZON ÜNİVERSİTESİ

Dijital Afet Eğitimi (TÜBİTAK 2237-A) 

Dijital Afet Eğitimi (D_AFET) III isimli etkinlikte; afet eğitimine yönelik Web 2.0 destekli etkinlik tasarlama becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Bu çerçevede farklı disiplinler içinde ortak tema olan doğal afetler konusunda öğretmen adaylarının bilgi, deneyim ve işbirliklerinin artırılması öngörülmektedir. Doğal afetler konusu ilkokul ve ortaokulda; fen bilgisi, sosyal bilgiler ve hayat bilgisi gibi derslerde farklı yönleriyle ele alınmaktadır. Bu sebeple projeye 8 sosyal bilgiler, 8 fen bilgisi ve 8 sınıf öğretmen adayı (toplam 24 öğretmen adayı) katılımcı olarak kabul edilecektir. Katılım için Türkiye genelinden başvuru alınacaktır. Ekinlikler beş gün süre ile online gerçekleştirilecektir. Etkinlik döneminde katılımcılar; deprem, heyelan, sel, taşkın, su baskını, erozyon, orman yangını gibi doğal afetlerle ilgili olarak on altı farklı Web 2.0 araçlarını grup çalışması şeklinde deneyimleme imkânı bulacaklardır.

D_AFET kapsamında planlanan etkinlikler aşağıda sıralanan beş amaca hizmet etmektedir:

  • Dijital Afet Eğitimi (D_AFET) ile afet eğitiminde kullanılabilecek web 2.0 destekli materyaller üretmek ve kullanımını teşvik etmek,
  • Afet eğitimi kapsamında etkinlik geliştirirken öğretmen adaylarının afet okuryazarlık düzeylerini geliştirmelerine katkıda bulunmak,
  • Öğretmen adaylarının BÖTE alan uzmanları rehberliğinde Web 2.0 araçlarını tanımalarını sağlayarak dijital yeterliliklerini geliştirmek,
  • Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Sınıf Eğitimi ve BÖTE alanları ile oluşan tematik yapılandırma ile disiplinlerarası algının gelişimine katkı sağlamak. Ayrıca öğretim programların sarmal yapısına yatay/dikey ilişkilendirmeler sayesinde farkındalık oluşturmak,
  • Yaratıcı drama ile öğretmen adaylarının süreçte hayal ve yaratıcılıklarını harekete geçirerek, eğlenerek öğrenmelerine katkıda bulunmak.

 

Platform: 

Çevrimiçi / Zoom

Başvuru Başlama Tarihi:

01.07.2023

Başvuru Bitiş Tarihi:

01.09.2023

Başvuru Adresi

https://dafet.trabzon.edu.tr

Etkinlik Başlama Tarihi:

27.10.2023

Etkinlik Bitiş Tarihi:

05.11.2023

Katılımcılar:

3. ve 4. Sınıf Fen Bilgisi, Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları

Proje Yürütücüsü:

Prof. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU

 

Proje Ekibi:

Prof. Dr. Ahmet TEKBIYIK

Prof. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU

Doç. Dr. Ayça KARTAL

Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜVEN DEMİR

Doç. Dr. Gülşah SEZEN VEKLİ

Doç. Dr. Kader BİRİNCİ KONUR

Doç. Dr. Sibel ER NAS

Doç. Dr. Tülay ŞENEL ÇORUHLU

Doç. Dr. Zeynep TATLI

Öğr. Gör. Emine TİMUÇİN

Öğr. Gör. Göksel ÇELENK

Öğr. Gör. Şuayip ŞEYİHOĞLU

Arş. Gör. Elif TORUN

 

İlgili Resimler

Menüyü Kapat