4/B Sözleşmeli Personel Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz tarafından 06 Şubat 2023 ve 10 Şubat 2023 tarihlerinde Resmî Gazetede ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan başvurular sonucunda nihai değerlendirme sonuçları ilan kodları itibarıyla aşağıdaki bağlantı adreslerinden erişime açılmıştır. 

Sözleşmeli pozisyonlara asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adayların 13 Mart – 27 Mart 2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Asıl olarak yerleşmeye hak kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmaması veya asıl olarak yerleşenlerin haklarından feragat ettiklerini yazılı olarak bildirmeleri halinde yerlerine yedek olarak yerleşmeye hak kazananlardan sırası ile yerleştirmeye davet yapılacaktır.

Belgelerini teslim eden adayların evrak kontrolü ve arşiv araştırmaları olumlu olması halinde sözleşmeye davet için kendilerine bildirimde bulunulacaktır. 

Bu duyuru tebligat mahiyetindedir, adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 
 

SONUÇLAR :


2023TRÜ101 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Avukat (Erkek/Kadın) alımı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2023TRÜ102 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Tekniker (Erkek) alımı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2023TRÜ103 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Teknisyen (Erkek) alımı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2023TRÜ104 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Teknisyen (Erkek) alımı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2023TRÜ105 ilan kodlu 2 (iki) kişilik Büro Personeli (Erkek/Kadın) alımı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2023TRÜ106 ilan kodlu 2 (iki) kişilik Büro Personeli (Erkek/Kadın) alımı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2023TRÜ107 ilan kodlu 2 (iki) kişilik Büro Personeli (Erkek/Kadın) alımı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2023TRÜ108 ilan kodlu 2 (iki) kişilik Büro Personeli (Erkek/Kadın) alımı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2023TRÜ109 ilan kodlu 7 (yedi) kişilik Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) alımı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2023TRÜ110 ilan kodlu 3 (üç) kişilik Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) alımı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2023TRÜ111 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Destek Personeli (Isıtma) (Erkek) alımı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2023TRÜ112 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Destek Personeli (Isıtma) (Erkek) alımı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2023TRÜ113 ilan kodlu 2 (iki) kişilik Destek Personeli (Şoför) (Erkek) alımı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2023TRÜ114 ilan kodlu 4 (dört) kişilik Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek) alımı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2023TRÜ115 ilan kodlu 2 (iki) kişilik Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Kadın) alımı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2023TRÜ116 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek) alımı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İSTENİLEN BELGELER:
- Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi
- Sağlık Kurulu Raporu (Üniversite hastaneleri, tam teşekküllü devlet hastaneleri veya özel hastanelerden alınacaktır. Sağlık kurullarında psikiyatri hekiminin bulunması kaydıyla yerleştiği görevi yapmasına engel bulunmadığı ifadesi alınacak raporda açıkça belirtilecektir. "Örneğin, temizlik işlerinde çalıştırılmasında / koruma güvenlik olarak çalıştırılmasında / büro personeli olarak çalıştırılmasında / destek personeli (Isıtma) olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır."
- Fotoğraf (4 Adet) 

ÖNEMLİ NOT:
22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin esaslarda değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 31/12/2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, El 1 inci maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklikte; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinde itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü bulunmaktadır.
 
İLETİŞİM:
Belge teslim süreciyle ilgili bilgi almak isteyen adaylar, 0 462 455 10 95 numaralı telefondan ve pdb@trabzon.edu.tr adresinden yardım alabilir.

Menüyü Kapat