4/B Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Yedeklerden Sırası İle Çağrılan Adaylara Ait Duyuru!

10.06.2022 tarih ve 31862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza yapılan başvurular neticesinde, asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan  adaylardan, belirtilen süre içerisinde istenilen evrakları teslim etmeyen ve hakkından feragat edenlerin yerine aşağıdaki bağlantı adreslerinde ismi belirtilen yedek adaylarının, 19 Ağustos - 02 Eylül 2022 tarihleri arasında  istenilen evrakları şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmemesi durumunda bu haklarından vazgeçmiş sayılır. 

Belgelerini teslim eden adayın evrak kontrolü ve arşiv araştırmaları olumlu olması halinde sözleşmeye davet için kendisine bildirimde bulunulacaktır. 

Bu duyuru tebligat mahiyetindedir, adaya ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

SONUÇLAR :
2022TRÜ123 ilan kodlu 6 (altı) kişilik Büro Personeli (Erkek/Kadın) alımı nihai değerlendirme sonucunda yedekten çağrılan adaylara ulaşmak için TIKLAYINIZ.


İSTENİLEN BELGELER:

- Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi 
- Sağlık Kurulu Raporu (Üniversite hastaneleri, tam teşekküllü devlet hastaneleri veya özel hastanelerden alınacaktır. Sağlık kurullarında psikiyatri hekiminin bulunması kaydıyla yerleştiği görevi yapmasına engel bulunmadığı ifadesi alınacak raporda açıkça belirtilecektir. (Örneğin, büro personeli olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır.)
- Fotoğraf (4 Adet) 

ÖNEMLİ NOT:
22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin esaslarda değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 31/12/2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, El 1 inci maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklikte; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinde itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü bulunmaktadır.
 
İLETİŞİM:
Belge teslim süreciyle ilgili bilgi almak isteyen adaylar, 0 462 455 10 95, 0 462 455 10 92 numaralı telefonlardan ve pdb@trabzon.edu.tr adresinden yardım alabilir.

Menüyü Kapat