4/B Sözleşmeli Personel Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları

Ön değerlendirme sonuçlarına 1 (bir) kişi itirazda bulunmuştur. İtiraz, Başvuru İnceleme Komisyonunca değerlendirilmiş ve reddedilmiştir. 

Üniversitemiz tarafından 10.06.2022 tarih ve 31862 sayılı Resmî Gazetede ilan edilen 25 adet 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan başvurular sonucunda nihai değerlendirme sonuçları ilan kodları itibarıyla aşağıdaki bağlantı adreslerinden erişime açılmıştır. 

Sözleşmeli pozisyonlara asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adayların 18 Temmuz – 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Asıl olarak yerleşmeye hak kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmaması veya asıl olarak yerleşenlerin haklarından feragat ettiklerini yazılı olarak bildirmeleri halinde yerlerine yedek olarak yerleşmeye hak kazananlardan sırası ile yerleştirmeye davet yapılacaktır.

Belgelerini teslim eden adayların evrak kontrolü ve arşiv araştırmaları olumlu olması halinde sözleşmeye davet için kendilerine bildirimde bulunulacaktır. 

Bu duyuru tebligat mahiyetindedir, adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

SONUÇLAR :
2022TRÜ120 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Diyetisyen alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2022TRÜ121 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Tekniker alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2022TRÜ122 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Teknisyen alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2022TRÜ123 ilan kodlu 6 (altı) kişilik Büro Personeli alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2022TRÜ124 ilan kodlu 8 (sekiz) kişilik Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2022TRÜ125 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Destek Personeli (Isıtma-Erkek) alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2022TRÜ126 ilan kodlu 5 (beş) kişilik Destek Personeli (Temizlik Görevlisi-Erkek) alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2022TRÜ127 ilan kodlu 2 (iki) kişilik Destek Personeli (Temizlik Görevlisi-Kadın) alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İSTENİLEN BELGELER:
- Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi
- Sağlık Kurulu Raporu (Üniversite hastaneleri, tam teşekküllü devlet hastaneleri veya özel hastanelerden alınacaktır. Sağlık kurullarında psikiyatri hekiminin bulunması kaydıyla yerleştiği görevi yapmasına engel bulunmadığı ifadesi alınacak raporda açıkça belirtilecektir. "Örneğin, temizlik işlerinde çalıştırılmasında / koruma güvenlik olarak çalıştırılmasında / büro personeli olarak çalıştırılmasında / destek personeli (Isıtma) olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır."
- Fotoğraf (4 Adet) 
- Koruma ve Güvenlik pozisyonuna atanacakların ilgili sağlık kuruluşundan alacakları "Beden Kitle Endeksi"ne ilişkin belge

ÖNEMLİ NOT:
22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin esaslarda değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 31/12/2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, El 1 inci maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklikte; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinde itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü bulunmaktadır.
 
İLETİŞİM:
Belge teslim süreciyle ilgili bilgi almak isteyen adaylar, 0 462 455 10 95 numaralı telefondan ve pdb@trabzon.edu.tr adresinden yardım alabilir.

Menüyü Kapat