Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Erasmus+ Konsorsiyum Projesi Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları

2022-2023 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (KA130-HED Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu) Başvuru Dönemi başlamıştır. 

Öğrenciler için Başvuru Şartları

- Adayların TRÜ’de lisans, yüksek lisans veya doktora programında kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin başvuru yapabileceği bölümler aşağıda belirtilmiştir.

  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

- Başvuru şartları ve değerlendirme kriterleri TRÜ Erasmus Yönergesi çerçevesinde oluşturulmaktadır. Yönerge için tıklayınız.

- 2021-2022 akademik yılı sonunda mezun durumunda olacak öğrenciler başvuru yapamaz.

- Okulu uzayan öğrencilerin Erasmus+ öğrenim hareketliliği yapabilmesi için bir dönemde en az 30 ECTS değerinde ders alma zorunluluğu vardır.

- Lisans için en az 2,20, Yüksek Lisans ve Doktora için en az 2,50 ortalamaya sahip olan öğrenciler başvuru yapabilirler.

- Lisansüstü öğrencisi olup henüz akademik ortalaması olmayan öğrenciler lisans akademik ortalamaları 2.50 olması şartıyla başvuru yapabilirler. Ancak bu durumdaki lisansüstü öğrencilerin akademik ortalamalarını gösteren öğrenci işlerinden onaylı transkript belgelerini online başvuru süreci bitmeden Dış İlişkiler Ofisine iletmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu öğrenciler değerlendirmeye alınamayacakları için eleneceklerdir.

- Lisansüstü öğrencisi olup akademik ortalaması 0 görünen öğrencilerin bir önceki eğitim düzeylerine ait mezuniyet transkriptlerini online başvuru süreci bitmeden Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğüne iletmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu öğrenciler değerlendirmeye alınamayacakları için eleneceklerdir.

- Lisansüstü bilimsel hazırlıkta okumakta olan öğrenciler Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden faydalanamamaktadır.

- TRÜ’de öğrenim görmekte olan 1. sınıf öğrencileri başvuruda bulunabilir ancak 1. sınıf öğrenim süreçleri boyunca hareketlilikten faydalanamamaktadırlar.

- Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Daha önce Öğrenci Öğrenim ya da Staj Hareketliliği programından faydalanmış öğrenciler geriye kalan sürelerinin yeterli olması şartıyla başvuru yapabilirler.

 

İkili Anlaşmalar

Lütfen online başvuru yapmadan önce bu linkte yer alan anlaşmalı üniversitelerimizin listesini kontrol ediniz. Üniversitelerin talep ettikleri dil yeterliliği kriterlerini dikkate alınız. Başvuru yapmadan önce internet üzerinden tercih yapmak istediğiniz üniversiteleri araştırınız. Başvuru süresi sona erdikten sonra tercihlerinizde değişiklik yapmak ya da tercih sıranızı değiştirmek mümkün değildir.

Maddi Destek (Burs) Miktarları

Ülkeler ve ilgili ülkelere göre verilecek aylık burs miktarları için tıklayınız.

Değerlendirme Kriterleri

- Yüzyüze yapılan dil sınavında, yazılı sınav %75, konuşma sınavı %25 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanır.

- Transkriptinizde yazan akademik ortalamanız 25 ile çarpılarak Erasmus notunuza dahil edilecek akademik ortalama notunuz hesaplanır.

- Nihai Erasmus notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.

- Öğrenciler nihai Erasmus+ notuna göre bölüm ya da fakültelere eşit kontenjan ayrılarak ve ülke tercihleri dikkate alınarak seçilir. Kontenjan sayıları bütçe hesabı yapıldıktan sonra ofisimiz tarafından ilan edilecektir.

- Öğrencilerin öğrenim ve staj hareketliliklerine aynı anda başvurması durumunda nihai Erasmus puanlarına 10 puan kesinti uygulanır: Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Eğer her iki hareketlilik türüne de başvuru yapıyorsanız, E-Kampüs sistemi üzerinden hangi hareketlilik türüne öncelikli olarak başvurduğunuzu belirtmelisiniz.

- Daha önce programlardan faydalanmış olan veya faydalanmak üzere ilan edilen listelerde asil olarak yer alan öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda 10 puan kesinti uygulanır.

- Daha önce programlardan birine başvurmuş ve kendilerine tanınan süre dışında hakkından feragat etmiş öğrencilerin nihai Erasmus+ puanlarına 10 puan kesinti uygulanır.

- Programdan daha önce 2 kez veya daha fazla faydalanmış öğrencilerden yapılacak kesinti artarak devam eder. Örneğin programdan 2 kez faydalanmış öğrencilerin 3. başvurularında nihai Erasmus notundan 20 puan kesinti uygulanır. Aynı durumdaki öğrencilerin 4. başvurularında ise 30 puan kesinti uygulanır. Tüm puan kesintileri tekrar yapılan başvurularda katlanarak devam eder.

- Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini Dış İlişkiler Ofisine iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- Şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +15 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini Dış İlişkiler Ofisine iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin (belgelenmesi kaydıyla) Erasmus puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- Vatandaşı olunan ülkede Erasmus+ faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına 10 puan kesinti uygulanır.

- TRÜ Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü tarafından daha önce düzenlenen toplantılara katılmayan öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına 5 puan kesinti uygulanır.

- Online başvuru yapmalarına rağmen Erasmus+ Programı kapsamında düzenlenen dil sınavlarına girmeyen öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına 5 puan kesinti uygulanır.

Genel Açıklamalar 

- Daha önce Erasmus Programından faydalanmış olan öğrenciler (Öğrenim+Staj) her bir eğitim düzeyi için lisans-yüksek lisans-doktora ayrı ayrı olmak üzere 12 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler için Öğrenim Hareketliliği kapsamında geriye kalan sürenin en az 2 ay olması gerekir. 2 aydan daha az süresi kalmış öğrenciler programdan faydalanamaz.

- Dış İlişkiler Ofisi sadece ön yerleştirme yapmaktadır. Öğrencinin programdan faydalanabilmesi için tek dönemde 30 ECTS kredisi alabilmesi ve TRÜ'de 30 ECTS kredisine denk ders saydırabilmesi şarttır. İki dönem için bu sayı 60 ECTS kredisidir. ECTS kredisi tüm Avrupa'da geçerli olan bir kredi ve not sistemidir. Yeterli sayıda ECTS kredi yükü sağlayamayan öğrenciler programdan faydalanamaz. Yurtdışındaki üniversite tarafından istenen dil şartını sağlayamayan öğrenciler de programdan faydalanamaz.

- Öğrenim hareketliliği minimum 4,5 ay, staj hareketliliği ise minimum 2 aylık bir süreyi kapsamaktadır.

- Öğrenim hareketliliğinden 3 öğrenci, staj hareketliliğinden ise 5 öğrenci faydalanabilir.

- Karma hareketlilik sadece öğrenim hareketliliğini kapsamaktadır. Karma hareketliliğe başvuruda bulunacak öğrencilerin ikili anlaşma ülkelerine göre seçim yapması gerekmektedir. Karma hareketliliğin yapılabilmesi için anlaşmalı ülkelerin onayı gerekmektedir. Onay verilmeyen durumlarda karma hareketlilik yapılamamaktadır.

Engelli Yararlanıcı Desteği

Engelli öğrencilere durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ekstra maddi destek sağlanacaktır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 24.06.2022 (Saat TSİ 17.00’a kadar) Online başvuru süreci sona erdikten sonra sınav ile ilgili linkler bu sayfa üzerinden duyurulacaktır. 

Yazılı Dil Sınavı:

Tarih: 27.06.2022

Saat: 10.00

Yer: Sınav yeri 24.06.2022 tarihinde ilan edilecektir

Konuşma Sınavı:

Tarih: 27.06.2022

Saat: 13.00

Yer: Sınav yeri 24.06.2022 tarihinde ilan edilecektir

- Dil sınavına girecek öğrencilerin listesi ile sınav ile ilgili linkler bu internet sayfasında duyurulacaktır.

- Sınav sonuçları, yerleştirme sonuçları ve diğer tüm duyurular bu internet sayfasında yayınlanacaktır.

Başvuru Süreci

2022-2023 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvurusunu gerçekleştirmek için tıklayınız ve bilgileri e-devlet kapısı üzerinden eksiksiz olarak doldurunuz. Bilgilerin eksik ya da hatalı doldurulmasında tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

 

 

İlgili Resimler

Menüyü Kapat