Trabzon Üniversitesi, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile Trabzon Akçaabat'ta kurulmuştur. Daha önce, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Fatih Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Tonya Meslek Yüksekokulu ve Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

Trabzon Üniversitesi

Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ve KTÜ Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen ITTES 2019 Sempozyumu Başladı

31 Ekim 2019 Perşembe - Görüntülenme: 2594

Bu yıl 7. si düzenlenen Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES-2019) Trabzon Üniversitesi ev sahipliğinde Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin işbirliği ile 30 Ekim-1 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya/Kemerde gerçekleştirilmektedir.

Sempozyum, 30 Ekim çarşamba günü saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Sempozyum düzenleme kurulu başkanı sayın Dr. Öğr. Üyesi Ali Kürşat ERÜMİT'in açılış konuşması ile başlamıştır.

YEĞITEK Genel Müdürü Anıl YILMAZ ve Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi dekanı sayın Prof. Dr. Hikmet YAZICI’nın konuşmalarıyla devam etmiştir. Ardından Trabzon Üniversitesi adına Rektör Yardımcımız sayın Prof. Dr. Hasan KARALteşekkür konuşması yapmıştır. Devamında davetli konuşmacılar TÜBİTAK SOBAG Koordinatörü Dr. Nevzat Yavuz, Prof. Ramesh C. Sharma, Prof. Vasıf V. Nabiyev, Prof. Ebba Ossiannilsson, Prof. Neil Selwyn ve Prof. Mohamed Jemni’nin konuşmalarına geçilmiştir.

Sempozyumun ilk günü olan 30 Ekim 2019 Cuma günüMilli Eğitim Bakanlığı tarafından “YEĞİTEK - Bilgisayarsız Algoritmik Düşünme Çalıştayı”, Öğr. Gör Emine Timuçin moderatörlüğünde “Yaratıcı Drama ile Tanışma Etkinliği” ve Prof. Dr. Hasan KARAL moderatörlüğünde ve Prof. Dr. Adnan BAKİ, Prof. Dr. Salih ÇEPNİ ve Prof. Dr. Selçuk KARAMAN’ın konuşmacı olduğu “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm” isimli panel gerçekleştirilmiştir.

31 Ekim 2019 Perşembe günüsabah programında Prof Dr. Yasemin Gülbahar GÜVEN moderatörlüğünde “İlkokullar İçin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Becerileri Çalıştayı”, Kliksoft yetkilisi Serdar ÖZKAŞ tarafından “E-İçerik Geliştirme Eğitimi” ve “Görsel İçerik Geliştirme” etkinlikleri, Öğr. Gör. Murat ATASOY tarafından “Robotik Eğitimi” etkinlikleri yapılmıştır.

Öğleden sonra Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından “Online Beceri Değerlendirme Projesi Çalıştayı – 1”, “Online Beceri Değerlendirme Projesi Çalıştayı – 2”, “Online Beceri Değerlendirme Projesi Çalıştayı – 3” ve Prof. Dr. Yasemin Gülbahar GÜVEN moderatörlüğünde “Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım ile Öğretimi Çalıştayı” yapılmıştır.

Sempozyumun son günü olan 01 Kasım 2019 Cuma günü ise sabah programında Kliksoft yetkilisi Serdar ÖZKAŞ tarafından “E-İçerik Geliştirme Eğitimi” ve “Görsel İçerik Geliştirme” etkinlikleri, Öğr. Gör. Murat ATASOY tarafından “Robotik Eğitimi” etkinlikleri ve öğleden sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “YEĞİTEK - Bilgisayarsız Algoritmik Düşünme Çalıştayı” gerçekleştirilecektir.

Ana teması "Dijital Çağda Pedagoji" olan sempozyuma yurtiçi ve yurtdışından 239’u bildiri ve 147’si kitap bölümü olmak üzere toplam 386 akademik çalışmayı sunmak üzere akademisyenler ve öğretmenler katılmıştır. Sempozyum kapsamında; çalıştaylar, paneller, sözlü bildiri ve poster sunumlarla edinilen bilimsel kazanımların ulusal ve uluslararası paydaşlarla paylaşımı hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra ITTES-2019'da daha önceki sempozyumlardan farklı olarak, belirlenen alt temalarda alan editörlerinin rehberliğinde 12 özgün kitabın çıkarılması da amaçlanmıştır.

Üniversitemiz adına düzenleme kurulu üyelerimize ve katılımcılara teşekkür eder ITTES 2019 sempozyumunun bilim camiasına katkı sağlamasını dileriz.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )