Trabzon Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Trabzon Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Trabzon Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Trabzon Üniversitesi

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Programı Başvuruları

06 Ağustos 2019 Salı

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun'a dayalı olarak yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. Yurt dışına gönderilecek öğrencilerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin esaslar ile adına öğrenci gönderilecek kurumların kontenjanlara göre dağılımını içeren 2019 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden yayımlanmıştır (https://yyegm.meb.gov.tr/www/2019-ylsy-burs-basvurulari-hakkinda-duyuru/icerik/414 ).

YLSY programına başvurular 07-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )