Trabzon Üniversitesi, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile Trabzon Akçaabat'ta kurulmuştur. Daha önce, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Fatih Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Tonya Meslek Yüksekokulu ve Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

Trabzon Üniversitesi

Uluslararası Öğrenci Alımı

TRABZON ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

Başvuruları Kabul Edilecekler

Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan veya lise son sınıfında bulunmaları koşuluyla aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler Üniversitemiz programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”,

4) b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) başvuru yapabilmelerine),

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir.

Başvuruları Kabul Edilmeyecekler

Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlar yurtdışı öğrenci kontenjanları için başvuruda bulunamazlar.

Yurtdışı öğrenci kontenjanları için başvuruda bulunan adayların programların belirlenen kayıt şartlarını taşımaları gerekir.

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.

Ön Başvuru Şartları

Adayların 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için; aşağıdaki tabloda belirtilen şartlardan en az birini sağlamış olmaları gerekir.

1YÖS En az 40 standart puan almak.
2SAT I sınavı En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak.
3GCE (A level) sınavı En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesine sahip olmak.
4Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavları Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 80 olmak.
5Uluslararası Bakalorya diploması Diploma notu en az 28 olmak.
6ABITUR sınavı En az 4 puan almak.
7ACT (American College Test) sınavı Fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan olarak en az 21 puan almak.
8Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 65 olmak.
9Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite giriş sınavı (Gaokao) Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 500 puan almak.
10Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170 puan almak.
11TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası bilim olimpiyatları Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak
12Libya’da yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı Fen dalında(Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170 puan almak.
13Ortaöğretim puanı ile gelen Adaylar (Lise) Tam notun en az % 60 ına sahip olmak
14Azerbaycan'da yapılan Üniversiteye giriş sınavı I, II, III, IV. ihtisas gruplarına dâhil olanların: Genel puanı 200'den az olmamak, En az 4 (dört) dersin her biri için ayrı olarak topladığı nispi puanı 10'dan az olmamak, I ve IV. ihtisas grupları üzere genel puanı 250'den az olmamak, II ve III. ihtisas grupları üzere genel puanı 300'den az olmamak, Beş dersin her biri için ayrı olarak topladığı nispi puanı 10'dan az olmamak,

Ön Başvuru İçin Gerekli Belgeler (Web sayfasına yüklenecek belgeler)

Ön başvurular web üzerinden 19 Haziran-3 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

1) En fazla beş tercih yapılacaktır.

2) Tablo II’deki sınav sonuç belgesi (Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan KTÜYÖS sonuç belgesi eklenecek). Başka Üniversitelerin yapmış oldukları Yurt Dışı sınavları kabul edilmeyecektir.

3) Lise diplomasının onaylı sureti (belgeleri lise müdürlüğünce onaylı İngilizce ya da Türkçe olmalıdır).

4) Liseden Mezun olmamış öğrenciler, Öğrenci belgesi ve not ortalaması gösteren belge.

5) Pasaport fotokopisi veya kimlik.

Not: Eksik evrak ile başvurulara işlem yapılmayacaktır.

Ön Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Trabzon Üniversitesi’nin yetkisindedir. Trabzon Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

Eksik belgesi olan adaylar değerlendirmeye alınmaz.

Sonuçlar 26 Temmuz 2019 tarihinde saat 17.00’de http://ogrenci.trabzon.edu.tr/GenelAdayLogin adresinde duyurulacaktır.

Yerleşme Şekli: Adayların değerlendirilmeleri ve yerleştirme işlemleri başvuru yaptıkları Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında oluşturulan Komisyon tarafından yapılacaktır.

Adaylar ilan edilen kontenjanlardan başvurma hakkı bulunduğu ve sıralamasını da belirttiği, en fazla beş tercih yapabilir.

Yerleştirme işlemlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan KTÜYÖS puanı olan adaylara öncelik verilir.

Yerleştirmede adaylar puanına göre KTÜYÖS puanına göre sıralanır ve kontenjan dâhilinde yerleştirilir. Bunun sonucunda kontenjan açıklığı olması halinde veya Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan KTÜYÖS puanlarına sahip adayların başvurmadığı alanlarda adayların değerlendirilmesi, uluslararası ve ulusal geçerliliğe sahip lise bitirme ve/veya üniversiteye giriş sınavları statüsündeki eşdeğer sınavlardan birinden almış oldukları standart puanlara ya da eşdeğer sınav puanına göre yapılır. Kontenjan dolmaması durumunda eşdeğer sınavı yoksa ortaöğretim başarı puanına göre KTÜYÖS’e girenler arasından öncelikli olarak yerleştirme yapılacaktır. Puanların eşitliği halinde öncelik sırası Lise mezuniyet ortalaması yüksek olan, sonra doğum tarihi küçük olanlara, sonra soyadına verilir.

Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvarı veya meslek yüksekokuluna kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokuluna bağlı programların kontenjan toplamının yüzde 20’sini aşmayacak şekilde yerleştirme yapılır. Ülke/ülkelere ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde dolmayan ve/veya başvurusu olmayan kontenjanlar diğer ülke kontenjanına aktarılabilir veya ülke/ülkeler kontenjanı kaldırılabilir ve yerleştirme işlemi buna göre yapılabilir.

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra kontenjanların dolmaması halinde, ülke barajı uygulanmaz yedeklerden sırası gelen adayın kaydı yapılır.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri bu yükseköğretim programlarının belirleyecekleri tarihlerde kendi esas ve usulleri gereğince yapılır.

Kabul edilen öğrenciler Trabzon Üniversitesinde yükseköğrenimlerini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânlarının olduğunu, uluslararası geçerliliği olan resmi bir belge ile belgelendirmek zorundadırlar.

Yapılan değerlendirme sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler, gerekli belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Kesin Kayıt Tarihleri

Üniversiteye yerleşenlerin kesin kayıtları ÖSYM ile yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte (ilan edilecek) Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı-Trabzon adresinde yapılacaktır.

Yedeklerin kayıt tarihleri: İlk yedek listedekiler 09-10 Eylül 2019, yedeklerden kayıt yaptırmayanların yerine ikinci yedekler 12-13 Eylül 2019 tarihlerinde kayıt yaptırabilirler.

Kesin Kayıt Belgeleri

a) Sınav sonuç belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği) veya KTÜYÖS sınav sonuç belgesi.

b) Lise diploması (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği),

c) Not belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği),

d) Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi (denklik işlemi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmış),

e) Pasaport fotokopisi

f) 2 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden çekilmiş)

g) Türkçe düzeyini gösterir belge (Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerden mezun olan öğrencilerden istenmeyecektir),

h) T.C. veya KKTC vatandaşları Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden alınacak)

Öğrenim Ücretleri

Bakanlar kurulu kararı ile Türk öğrenciler için belirlenen miktarın, Birinci Öğretim için üç katı, İkinci Öğretim için iki katı olarak tahsil edilir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeleri 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Özel Yetenek

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN DİKKATİNE

• Aşağıdaki tabloda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden Üniversitemiz programlarına başvuru yapacak yabancı uyruklu adayların Üniversitemiz tarafından ilan edilecek tarih ve yerlerde ilgili birim için yapılacak özel yetenek sınavına girmeleri zorunludur.

• Yabancı Uyruklu Adaylar, 19.06.-03.07.2019 tarihleri arasında yapılacak başvurular sonucunda gerçekleştirilecek 2019 TRÜYÖS yerleştirmeleri sonunda özel yetenek sınavı gerektiren bir programa yerleştirilmiş olsalar dahi 2019 yılı Özel Yetenek Sınavına girip de başarılı olamayan adaylar o programı kazanmamış sayılırlar.

Tablo 1. Üniversitemizde 2019 Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilecek programlar.

BİRİM ADI PROGRAM ADI
Fatih Eğitim FakültesiMüzik Öğretmenliği, Resim-iş Öğretmenliği
Güzel Sanatlar FakültesiResim
Spor Bilimleri FakültesiAntrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği
Güzel Sanatlar FakültesiMüzik Öğretmenliği
Devlet KonservatuvarıMüzikoloji, Müzik Teorisi

İletişim

İletişim:

Arş.Gör. Neslihan SÖNMEZ
Tel No: 0 462 455 1370
E-posta: nsonmez@trabzon.edu.tr

Arş.Gör. Melek ATABAY
Tel No: 0 462 455 1227
E-posta: melekatabay@trabzon.edu.tr

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )