Trabzon Üniversitesi, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile Trabzon Akçaabat'ta kurulmuştur. Daha önce, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Fatih Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Tonya Meslek Yüksekokulu ve Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

Trabzon Üniversitesi

Tüm Yönergeler

TRABZON ÜNİVERSİTESİ YÖNERGELER
Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Yönergesi
Eğitim Komisyonu Yönergesi
Önlisans Zorunlu Staj Yönergesi
Lisans Programlarında İsteğe Bağlı Staj Yönergesi
Kütüphane Hizmetleri Yönergesi
Erasmus+ Yönergesi
Sürekli Eğitim Uygulanma ve Araştırma Merkezi Eğitim Programları Yönergesi
Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Trabzon Üniversitesi BAP Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Çift Anadal Yandal Uygulama Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Ders Muafiyetleri Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Trabzon Üniversitesi Eğitim, Sosyal, Kültürel ve Spor Tesisleri Kullanım Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Ögrenci Konseyi Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencileri Akademik Danışmanlık Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Peadgojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Temel Bilgi Teknolojileri Derslerinin Muafiyeti Sınav Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Yatay Geçiş Esasları Uygulama Yönergesi
Zorunlu Yabancı Diller Hazırlık Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi Birimi Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyon Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Sosyal Tesis İktisadi İşletme Yönergesi