Lojman Dağıtım Duyurusu

LOJMAN DAĞITIM DUYURUSU
 
Üniversitemiz Fatih Yerleşkesi içerisinde yer alan ve aşağıda listesi verilen boş kamu konutlarının (lojmanlar) dağıtımı yapılacaktır. Başvuru işlemleri aşağıda özetlenmiştir.
 
 1. Üniversitemiz mevcut kamu konutlarından yararlanmak isteyen, halen Karadeniz Teknik Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan lojmanlarda ikamet eden öğretim elemanları da dâhil olmak üzere, Üniversitemizin tüm akademik ve idari personeli mutlaka ekteki Lojman Başvuru Dilekçesini (TIKLAYINIZ) bilgisayar ortamında doldurarak, ekleri ile birlikte BAŞVURU yapmalıdır.
 2. Başvurular Üniversitemiz internet sayfasında yer alan başvuru dilekçesini kullanılarak, en geç 08 Haziran 2022 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar görev yapılan birimlere (Rektörlük Genel Sekreterlik, fakülte dekanlıkları veya enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu müdürlüklerine) yapılmalı ve başvuru evrakları da birimler tarafından en geç 10 Haziran 2022 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar Rektörlük makamına (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına) iletilmelidir. Aynı zamanda başvuru yapan akademik ve idari personel tüm başvuru evraklarını aynı zamanda imidb@trabzon.edu.tr adresine de eposta ile göndermelidirler.
 3. Başvuru yapan akademik ve idari personel ekte verilen Excel tablosunda lojman tahsis puanlarını hesapladıktan sonra sayfanın çıktısını alarak imzalamalı ve başvuru evraklarına eklemelidir. 
 4. Dağıtımdan sonra yapılacak değişim talepleri dikkate alınmayacağı için, dağıtım yapılmadan önce boş lojmanlar görülerek başvuru yapılması ve karar verilmesi önerilmektedir. Dağıtımı yapılacak olan boş lojmanları görmek isteyenler Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına Lojman Bürosundan (Fatih Eğitim Fakültesi, C Blok Zemin Kat, Mustafa ALIŞ) anahtar alarak boş lojmanları görebilirler.
 5. Başvurular alındıktan sonra, “Trabzon Üniversitesi Kamu Konutları Tahsis Yönergesi” hükümlerine göre oluşturulacak dağıtım listesine göre başvuranların listesi ve puanları, lojman dağıtım toplantısı şekli, tarihi ve yeri Üniversitemiz internet sayfasından duyurulacaktır.
 6. 61, 63 ve 65 numaralı bloklarda boş bulunan daireler öncelikle başvuran öğretim elemanları arasında puanlarına ve tercihlerine göre dağıtılacaktır. Öğretim elemanlarına yapılan lojman dağıtımından sonra hala boş daireler kalırsa, bunların dağıtımı da ayrılan kontenjanlar dâhilinde idari personele, puanları ve tercihlerine yapılacaktır.  
 7. P/B-01 ve P/D-01 idari personelin kullandığı lojmanlarda bulunan boş dairelerin (100 m2 ve 105 m2) dağıtımı başvuran idari personellere, puanlarına ve tercihlerine göre yapılacaktır. 
 
NOT: TÜM BAŞVURU DİLEKÇELERİ, FORMLARI VE TABLOLARI BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMALI, ÇIKTISI ALINMALI VE İMZALANMALIDIR.
 
EKLER:
 1. Lojman Başvuru Dilekçesi (TIKLAYINIZ)
 2. T.C. Trabzon Üniversitesi Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi  (TIKLAYINIZ)
 3. Lojman Tahsis Puanlama Tablosu (TIKLAYINIZ)
 4. Üniversitemiz Fatih Yerleşkesi içerisinde yer alan boş lojmanların listesi (TIKLAYINIZ)
 5. Trabzon Üniversitesi Kamu Konutları Tahsis Yönergesi (TIKLAYINIZ)
Menüyü Kapat