Trabzon Üniversitesi, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile Trabzon Akçaabat'ta kurulmuştur. Daha önce, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Fatih Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Tonya Meslek Yüksekokulu ve Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

Trabzon Üniversitesi

Mevzuat

 

  • Yükseköğretim Mevzuatı
  • Yönetmelikler
Trabzon Üniversitesi Karadeniz Kültür ve Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Trabzon Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
Trabzon Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Trabzon Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Trabzon Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
  • Senato Esasları
  • Yönergeler
Bologna Eşgüdüm Komisyou Yönergesi
Danışma Kurulları Yönergesi
Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Yönergesi
Eğitim Komisyonu Yönergesi
Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
İç Kontrol Sistemi Yönergesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi
Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
Öğrenci Ödül Yönergesi
Kütüphane Hizmetleri Yönergesi
Erasmus+ Yönergesi
Strateji Risk Yönergesi
Sürekli Eğitim Uygulanma ve Araştırma Merkezi Eğitim Programları Yönergesi
Teknoloji Transferi ve Proje Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Trabzon Üniversitesi BAP Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Çift Anadal Yandal Uygulama Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Ders Muafiyetleri Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Trabzon Üniversitesi Eğitim, Sosyal, Kültürel ve Spor Tesisleri Kullanım Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Ögrenci Konseyi Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencileri Akademik Danışmanlık Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Peadgojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Temel Bilgi Teknolojileri Derslerinin Muafiyeti Sınav Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Yatay Geçiş Esasları Uygulama Yönergesi
Zorunlu Yabancı Diller Hazırlık Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi Birimi Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyon Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Sosyal Tesis İktisadi İşletme Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Sıfır Atık Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Ders Görevlendirme Yönergesi
  • Formlar ve Dilekçeler
Önlisans ve Lisans İlişik Kesme Formu
Lisansüstü İlişik Kesme Formu
TRÜ İlişik Kesme Formu
KTÜ Diploması Alma Talep Dilekçesi
KTÜ Diploması Alma Talebi Yapan Öğrenci Listesi
Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Görevlendirme İle Yurtdışına Çıkacaklar İçin)
Hususi Damgalı Pasaport Formu
Profesör Kadrosu İçin Başvuru Dilekçesi
Doçent Kadrosu İçin Başvuru Dilekçesi
Dr. Öğretim Üyesi Kadrosu İçin Başvuru Dilekçesi
Öğretim Elemanı Kadrosu İçin Başvuru Dilekçesi
Dilekçe (Öğretim Elemanı Atanma Dilekçesi)
Kamu Konutları Tahsis, Talep ve Değiştirme Beyannamesi
Lojman Başvuru Dilekçesi
Öğrenci Kulüpleri Başvuru Dilekçesi
Ders Görevlendirme Formu
Ders Görevlendirme Talep Formu
21 Günlük Bedelli Temel Askerlik Hizmeti Telafi Sınav Dilekçesi
Jüri Üyeliği Ücret Formu
Jüri Üyeliği Talep Formu
Değerlendirme Tutanağı(Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler)
Değerlendirme Tutanağı(Önlisans Düzeyinde Eğitim Verem Birimler)
Giriş Sınav Tutanağı
İade Tutanağı
Ön Değerlendirme Tutanağı (Lisans Düzeyinde Eğitim veren Birimler)
Ön Değerlendirme Tutanağı (Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler)
Ön Değerlendirme Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi İçin)
Nihai Değerlendirme Tutanağı (Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler)
Nihai Değerlendirme Tutanağı (Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler)
Nihai Değerlendirme Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi)
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
Uygulama Okullarında Görevlendirilen MEB Pers. Banka İBAN Hesap Numaraları Talep Formu
Haber-Duyuru Talep Formu

   

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )