Erasmus+ Öğrenci Staj ve Personel Hareketliliği Başvuru İlanı

Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru İlanı

Değerli öğrencilerimiz,

2018-2019 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği (2018-1-TR01-KA103-062075 nolu proje) Başvuru Dönemi başlamıştır.

Erasmus+ Staj faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya uygun olan başka bir kurumda staj yapmasıdır. 'Staj', bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında ikili anlaşma gerekliliği yoktur. Programdan faydalanmaya hak kazanan öğrencilere kendilerine staj yeri bulmaları için belli bir süre tanınacaktır. Başvuru ve sınav süreci sona erdiğinde staj yeri bulunması için yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgilendirme ofisimiz tarafından yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

-TRܒde kayıtlı tam zamanlı öğrenci olanlar başvuru yapabilirler.

-Henüz akademik ortalaması olmayan lisans düzeyi 1. sınıf öğrencileri başvuru yapamazlar.

-Lisans için en az 2,20, Yüksek Lisans ve Doktora için en az 2,50 ortalamaya sahip olan öğrenciler başvuru yapabilirler.

-Lisansüstü öğrencisi olup henüz akademik ortalaması olmayan öğrenciler lisans akademik ortalamaları 2.50 olması şartıyla başvuru yapabilirler.

-Lisansüstü öğrencisi olup akademik ortalaması 0 görünen öğrencilerin bir önceki eğitim düzeylerine ait mezuniyet transkriptlerini online başvuru süreci sona ermeden önce ofisimize teslim etmeleri zorunludur.

-Daha önce Öğrenci Öğrenim ya da Staj Hareketliliği programından faydalanmış öğrenciler geriye kalan sürelerinin yeterli olması şartıyla başvuru yapabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin geriye kalan süreleri en az 2 ay olmak zorundadır.

STAJ YAPILABİLECEK / YAPILAMAYACAK KURUMLAR

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler , eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, üniversiteler ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olmalıdır. Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurt dışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilemez. Akademik çalışma veya tez çalışması amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB Ajansları

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar

FAALİYET SÜRESİ

Öğrenci Staj Hareketliliği için bu akademik yılda faaliyet süresi 2 ay olarak belirlenmiştir. Hibe azlığından dolayı daha çok öğrencinin programdan faydalanması adına minimum süre baz alınmıştır. Her bir öğrenci asil aday olarak seçildikten sonra dilediği zaman faaliyeti gerçekleştirebilir ancak en geç 31 Ekim 2019 tarihine kadar faaliyetten faydalanmış ve dönmüş olmak zorundadır.

MADDİ DESTEK (BURS) ve STAJ YAPILABİLECEK ÜLKELER

Erasmus+ Stajı yapılabilecek ülkeler ve ilgili ülkelere göre verilecek aylık burs miktarları için tıklayınız.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

• Yazılı sınav %75, dinleme sınavı %25 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanır.

• Yazılı sınav için taban puan uygulanacaktır ve taban puanın altında kalan öğrenciler elenecektir. Belirlenecek taban puanlar sınavın ardından ve bütçe hesabı yapıldıktan sonra ofisimiz tarafından ilan edilecektir.

• Gerekmesi durumunda Yabancı Diller Eğitimi bölümü için daha yüksek taban puan uygulanacaktır. Diğer tüm bölümler için standart taban puan uygulanacaktır.

• Dinleme(Listening) sınavı için program kuralları gereği taban puan uygulanmayacaktır.

• Nihai Erasmus+ notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.(Akademik ortalama 100'lük sisteme 25 ile çarpılarak dönüştürülür.)

• Öğrenciler nihai Erasmus+ notuna göre bölüm ya da fakültelere eşit kontenjan ayrılarak ve ülke tercihleri dikkate alınarak seçilir. Kontenjan sayıları bütçe hesabı yapıldıktan sonra ofisimiz tarafından ilan edilecektir.

• Daha önce programlardan faydalanmış olan veya faydalanmak üzere ilan edilen listelerde asil olarak yer alan öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda 10 puan kesinti uygulanır.

• Daha önce programlardan birine başvurmuş ve kendilerine tanınan süre dışında hakkından feragat etmiş öğrencilerin nihai Erasmus+ puanlarına 10 puan kesinti uygulanır.

• 2018-2019 akademik yılından itibaren, güncellenen program kuralları gereğince, programdan daha önce 2 kez veya daha fazla faydalanmış öğrencilerden yapılacak kesinti artarak devam eder. Örneğin programdan 2 kez faydalanmış öğrencilerin 3. başvurularında nihai Erasmus notundan -20 puan kesinti uygulanır. Aynı durumdaki öğrencilerin 4. başvurularında ise -30 puan kesinti uygulanır.

• Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.

• Şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +15 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.

• 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin(belgelenmesi kaydıyla) Erasmus puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.

• Vatandaşı olunan ülkede Erasmus+ faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına -10 puan uygulanır.

STAJ SÜRESİ VE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

• Erasmus+ kapsamında staj süresi en az 2 ay, en fazla 12 aydır. 2 aydan kısa staj yapılması mümkün değildir.

• Ofisimiz yetersiz bütçe olması durumunda staj sürelerini asgari süre olan 2 ay ile sınırlandırma hakkına sahiptir.

• Daha önce programdan faydalanmış olan öğrenciler(Öğrenim+Staj) her bir eğitim düzeyi için lisans-yüksek lisans-doktora ayrı ayrı olmak üzere 12 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler.

• Daha önce programdan faydalanmış olan öğrenciler lisans+yüksek lisans olarak değerlendirildikleri için 24 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler.

• Erasmus+ döneminde TRܒde kayıtlı öğrenci olduğu dönemde başvuru yaparak hak kazanmış olmak şartıyla mezun olan öğrenciler de mezuniyet tarihinden sonra 1 yıl içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirebilirler.

• Staja başvuran öğrencilerimizin en geç 31 Ekim 2019 tarihine kadar staj faaliyetini gerçekleştirip dönmüş olmaları gerekmektedir.

• Lisans düzeyindeki öğrenciler dönem içerisinde derslere girmekle yükümlü oldukları için yaz döneminde staj yapmaları beklenir.

• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri hak kazanmaları durumunda eğer tez aşamasında öğrenim görüyorlarsa yaz dönemini beklemeden programdan faydalanabilirler.

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ TANITIM TOPLANTISI

Tarih: 7 Mart 2019 Perşembe

Saat: 14:00

Yer: Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Oditoryumu

SÜREÇ

Son Başvuru Tarihi:

19 Mart 2019 Salı Saat 17:00

* Başvuru süreci sona erdikten sonra hangi dersliklerde sınava girileceği liste halinde bu internet sayfası üzerinden duyurulacaktır.

Yazılı Dil Sınavı:

Tarih: 8 Nisan 2019 Pazartesi

Saat: 13:30

Yer: Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (C Blok Giriş Katı Derslikleri)

Dinleme(Listening) Sınavı:

Tarih: 8 Nisan 2019 Pazartesi

Saat: 15:30

Yer: Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (C Blok Giriş Katı Derslikleri)

* Yazılı ve Dinleme Sınavı sonuçları, yerleştirme sonuçları ve diğer tüm duyurular bu internet sayfasında yayınlanacaktır.

BAŞVURU FORMU

2018-2019 Erasmus+ Staj Hareketliliği Programına başvuru yapmak için aşağıdaki dilekçeyi doldurup, ofise elden teslim ediniz.

Başvuru Dilekçesi

Not: Engellilik/ Şehit-Gazi yakını olma durumu bulunan adayların, ilgili durumu belgelendiren evraklarını sınav tarihinden önce Trabzon Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İRTİBAT TELEFONU

Arş. Gör. Aybüke BAŞTÜRK

Tel: 0462 377 6509

Arş. Gör. Mustafa GÜLER

Tel: 0462 377 6507

(Hafta içi her gün 14-17 saatleri arası iletişime geçilebilir.)

TRABZON ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER - ERASMUS+ OFİSİ

Personel Hareketliliği Başvuru İlanı

Değerli akademik, idari ve teknik personelimiz,

2018-2019 akademik yılı için Erasmus+ Personel Hareketliliği(Erasmus+ Staff Mobility) başvuru süreci başlamıştır.

İlgili başvuru sürecinin ait olduğu proje numarası: 2018-1-TR01-KA103-062075

FAALİYET TÜRLERİ

Ders Verme Hareketliliği / Staff Mobility for Teaching Assignments(STA): Kurumumuzun anlaşmalı olduğu üniversite ya da öğretim üyesinin kendi istediği bir üniversitede (anlaşma sağlanması şartıyla) en az 8 saat ders verme faaliyetidir. Ders Verme Hareketliliği için TRÜ ile öğretim üyesinin ders vereceği üniversite arasında ikili anlaşma olması veya faaliyet başlamadan önce imzalanması zorunludur. Başvurabilecek kadrolar Prof.Dr. / Doç.Dr / Dr.Öğr.Üyesi olarak tanımlanmıştır.

Eğitim Alma Hareketliliği / Staff Mobility for Staff Training(STT): Kurumumuzun anlaşmalı olduğu üniversite ya da akademik ve idari-teknik personelin kendi istediği bir üniversitede veya işletmede eğitim alma faaliyetidir. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler(işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında TRÜ ile eğitim alınacak kurum arasında ikili anlaşma olması şartı yoktur. Konferans katılımları faaliyet kapsamında değildir. Başvurabilecek kadrolar Dr.Öğr.Üyesi / Öğretim Görevlisi / İdari Personel / Teknik Personel olarak tanımlanmıştır. Hizmet alımı yolu ile kurumumuzda istihdam edilen personel faaliyetten faydalanamaz.

FAALİYET SÜRESİ

Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği için bu akademik yılda faaliyet süresi 3 gün olarak belirlenmiştir. Hibe azlığından dolayı daha çok personelin programdan faydalanması adına minimum süre baz alınmıştır. Her bir personel asil aday olarak seçildikten sonra dilediği zaman faaliyeti gerçekleştirebilir ancak en geç 31 Ekim 2019 tarihine kadar faaliyetten faydalanmış ve dönmüş olmak zorundadır.

MADDİ KATKI

- Hem Ders Verme hem de Eğitim Alma Hareketliliği için 3 gün faaliyet ve 1 gün yol olmak üzere toplamda 4 gün üzerinden harcırah(hibe) verilir. Ülkelere göre günlük harcırah(hibe) miktarlarını ve hangi ülkelerin programa dahil olduğunu görmek için tıklayınız.

- Seyahat giderleri Erasmus+ program kuralları gereği doğrudan karşılanmayacaktır. Onun yerine Avrupa Komisyonu tarafından tasarlanan mesafe hesaplayıcı(distance calculator) kullanılarak km hesabına göre yol masrafı ödenecektir. Seyahat gideri hesaplama yöntemi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

- Günlük harcırah ile seyahat giderinin toplamından oluşan hibenin %80 oranı yurtdışına çıkmadan önce geriye kalan miktar ise yurtdışından döndükten sonra dönüş belgelerini tamamlama şartıyla ödenir.

- Personel Hareketliliğinden faydalanan personel verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

- Başvuru yaparken tercih edilen ülkedeki bir kurumdan kabul mektubu alınamaması durumunda, aynı hibe grubundaki veya alt hibe grubundaki bir ülkeden kabul alınması mümkündür. Ancak üst hibe grubundaki bir ülkedeki kurumdan kabul mektubu alınması mümkün değildir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

• Daha önce programdan hiç faydalanmamış personele öncelik tanınır.

• Başvuruların tamamının daha önce programdan faydalanmış personele ait olması durumunda programdan önceki yıllarda daha az sayıda faydalanmış personele öncelik tanınır.

• Değerlendirme aşamasında, toplam bütçe dikkate alınarak her bölüme veya fakülteye veya birime belli bir kontenjan ayrılarak dil puanına göre sıralama yapılır. Hibenin yetersiz olması durumunda bölüm bazlı değil fakülte bazlı değerlendirme yapılır.

• Dil puanını gösteren sertifikası olmayan veya ibraz etmeyen personel programdan faydalanamaz

• Ulusal Ajansın belirlediği zorunlu seçim kriterlerine bağlı olarak dil notunu gösteren sertifikası olması şartıyla idari personel önceliklendirilir.

• Daha önce programdan faydalanmamış personelden kontenjan artması durumunda daha önce programdan faydalanmış olan personel değerlendirmeye alınabilir ancak personelin daha önce programdan kaç kez faydalanmış olduğu dikkate alınır. Bu durumda programdan daha az sayıda faydalanmış olan personele öncelik tanınır.

• Katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi durumunda, bu personele düşük öncelik verilir.

• Engelli personel, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla önceliklendirilir. Bu durumdaki personelin başvuru süreci sona ermeden önce durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.

• Gazi personel ile şehit / gazi eşi ya da çocuğu olan personel, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla önceliklendirilir. Bu durumdaki personelin başvuru süreci sona ermeden önce durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.

TAHMİNİ KONTENJAN

Ders Verme Hareketliliği: 3 personel

Eğitim Alma Hareketliliği: 6 personel

ENGELLİ PERSONEL İÇİN İLAVE HİBE

- Erasmus+ programına katılan engelli personele aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

- İlave hibe talebinde bulunmak isteyen personelimizin, web sayfamızdaki başvuru formuyla birlikte engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri içeren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisiyle ofisimize başvuru yapmaları gerekmektedir.

- Talep edilen hibe, engelli katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

- Engelli katılımcılar için nihai ek hibe talebi Ulusal Ajans tarafından değerlendirilip, gerekli görüldüğü takdirde ilgili personele faaliyet sonunda ödenecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ

19 Mart 2019 Salı – Saat 17:00

BAŞVURU İÇİN

Ders Verme veya Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetine başvurmak için talebinizi dilekçe ile Trabzon Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi’ne 19 Mart 2019 tarihine kadar şahsen iletmeniz gerekmektedir.

İLETİŞİM

Arş. Gör. Aybüke BAŞTÜRK

Tel: 0462 377 6509

Arş. Gör. Mustafa GÜLER

Tel: 0462 377 6507

(Hafta içi her gün 14-17 saatleri arası iletişime geçilebilir.)

TRABZON ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER - ERASMUS+ OFİSİ