Trabzon Üniversitesi Akademik Teşvik Başvuru İlanı

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Üniversitemiz öğretim elemanlarının 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerine yönelik olarak akademik teşvik başvuruları 2 Ocak 2019 tarihinden itibaren kadrolarının bulunduğu bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı bünyesinde oluşturulacak olan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna yapılacaktır.

Öğretim elemanları, akademik başvurularını yayımlanan başvuru takvimi kapsamında kadrolarının bulunduğu Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna YÖKSİS’ten alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin örnek, kanıt ve belgeleri ilan edilen usule uygun olarak bir dosya halinde teslim edeceklerdir. (Başvuru işlemlerinde ATOSİS sistemi kullanılmayacaktır.)

Başvurular Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından değerlendirilecek ve bu komisyonların hazırladıkları raporlar bağlı bulundukları dekanlık veya müdürlük aracılığıyla Rektörlük bünyesinde kurulan Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilecektir. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, birimlerden gelen raporları değerlendirerek sonuçları ilan edecektir. İlan edilen sonuçlara yönelik olası itirazlar da Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılacaktır.

Çalışma alanları kadrosunun bulunduğu bölüm/anabilim veya anasanat dalı dışında olanlar ise Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığından alacağı uygunluk yazısı ile alanlarına uygun olan bölüm/anabilim veya anasanat dalındaki birim komisyonuna başvuru yapabilecektir.

Teşvik başvuruları ve değerlendirme süreçleri Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından belirlenen usul ve ilkelerin yer aldığı Rehbere uygun olarak gerçekleştirilecektir. Usul ve İlkelerin yer aldığı Rehber dokümanına bu duyurunun ekinden ulaşmak mümkündür.

Araştırmacıların başvuruda kullanacakları faaliyetlerini YÖKSİS Sistemine işlemeleri, mevzuat gereğince zorunludur. Konuyla ilgili detaylı bilgiler Uygulama Rehber dokümanında verilmiştir.